Okolí

V nejbližším okolí máme přírodní památku, "Zvláště chráněné území Plzeňského kraje"
LOUKU U ŠNAJBERSKÉHO RYBNÍKA.

Jedná se o území s rozlohou cca 5 ha chránící luční, rašelinné a mokřadní společenstva s chráněnými a ohroženými druhy rostlin i živočichů.

Z rostlin tu najdete např.: Kosatec sibiřský, Prstnatec májový
Suchopýr úzkolistý, Vachtu trojlistou
… a z ptactva např.: Rákosník obecný, Strnad rákosní, Bekasina otavní.

Hranice přírodní památky najdete zde i letec. snímek.

Malé doporučení k výletům

Kurzova rozhledna na Čerchově - První rozhledna vznikla již v roce 1894. 
Nachází se ve výšce 1042 m n. m., nejvyšší vrchol Českého lesa.

Památník Jana Sladkého - Koziny (1652 - 95) na Hrádku, socha vysoká 3,2 m. Postaven roku 1895, deset let po prvním knižním vydání "Psohlavců" A. Jiráska, který se zúčastnil odhalení pomníku a převzal tu čestné občanství chodské vsi Újezd. V obci je také Kozinův statek - rodný dům Jana Sladkého Koziny, který vedl povstání Chodů za navrácení odebraných privilegií.

Muzeum J. Š. Baara - Baarův dům, se nachází v Klenčí pod Čerchovem na náměstí v čp. 140. Patrová budova, krytá mansardovou střechou, pochází z 1/2 19. století. Sbírky zde umístěné upomínají na spisovatele J. Š. Baara a v exponátech přibližují chodský národopis. V místě Baarova rodného domu čp. 94, při silnici v horní části náměstí, je zasazena pamětní deska. Z Klenčí se po Baarově stezce dostaneme k pomníku Jindřicha Šimona Baara na Výhledech - jedinečný výhled na domažlický kraj.

Dřevorubecká kaple svatého Prokopa v Peci pod Čechovem pochází z počátku dvacátého století. Byla vystavěna zejména zásluhou chodského básníka a národopisce profesora phil. Dr. Jana Františka Hrušky. Začátek stavby 16. 7. 1908 a 4. 7. 1909 vysvěcení.

Smírčí kříž byl další zajímavostí v nejbližším okolí u cesty směrem k Peci.
Byl vystaven na místě původní osady Újezd, která zanikla po vypuknutí morové epidemie a byla nově postavena až za kopcem Hrádek směrem k Domažlicím. Bohužel během léta 2006 byl odcizen a zbyla po něm jen díra.

Turistické zajímavosti, sportovní a kulturní akce v okolí najdete ZDE.

Vyhledávání

Kontakt

"Šnajberk" - vesnička Pila u Trhanova Újezd 133 - Pila
344 01 Domažlice

Vítejte na stránkách
vesničky Pila u Trhanova.

GPS poloha:
49°24'53'' sev. dél., 12°51'28'' vých. šíř.

Plzeňský kraj, okres Domažlice

 

                                       

Jan Sladký Kozina
na Hrádku nad Újezdem

 

www.snajberk.eu